Luftig Duk


Hovedside


Nyheter


Nettbutikk


Informasjon om virksomheten

Safe In Lock

Er vanlige karabiner på vei ut?
Stålkarabiner + lårstropper eller T-bar veier 400 g mer sammenlignet med SIL-systemet.
Seler med karabiner er mer kompliserte pga lårstropper og eller T-bar som jo er nøedvendig.
Mange av de vanlige karabinene kan knekke pga materialtretthet.
»
Se denne saken (på engelsk)!
Det er regelmessig meldt om flyvning med åpne karabiner.
En del karabiner er håpløse å åpne med hansker på.

Det sikrere alternativ!
Safe-In-Lock utviklet av Finsterwalder unngår problemet med karabiner som flys i åpen posisjon. En dynamisk test gjort av DHV ble SIL systemet ble belastet 5 millioner ganger med en øvre verdi på belasnint på 210 kg!

SIL systemet har 3 sikkerhetsprosedyrer for å unngå uønsket åpning. Systemet har blitt testet og blitt levert på over 1000 seletøy. Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive.

I nødsituasjoner slik som vannlandinger og trelandinger har systemet vist seg å være veldig praktisk. Heller ikke vært problemer med ising vinterstid.

Nyskapningen
The SIL is karabiner, leg-strap buckle and security against falling out of the harness all combined in one. It makes for a weight saving of approx. 400 g, the harness apparatus becomes simpler and user comfort improves.

The paraglider can only be launched when the pilot is safely connected to the harness.

Incorrect usage is technically excluded. A safety mechanism prevents undesired opening even when the leg-strap tongues have been inadequately inserted.
På SIL systemet må denne "pluggen" monteres på hver riser.
Data Karabiner Pin Lock SIL
Vekt(par): 280 g* steel 160 g* 200 g
Strekk belastning: 2600 DaN 2500 DaN 3000 DaN
Tretthetsbrudd styrke: 50-70 kg 425 kg 210 kg
Sikkerhets skritt**: 1 2 3
Fornyelsesintervall: årlig 8 år*** 8 år***
* + ekstra spenner 320 g, ** for å unngå uøsket åpning, *** ubegrenset antall timer 
The harness apparatuses in comparison:

Karabiner/Pin Lock version


SIL-X version


SIL-D version

All Charly harnesses are available with conventional or Pin Lock karabiners. Karabiner harnesses have T-strap fall out security and seperate leg-straps, that are attached to the seating surface and ensure plenty of freedom of movement when launching.
Due to the many buckles in chest- and leg-straps operation and weight are greater than with the SIL.
Hence increasing numbers of pilots opt for the Safe-In-System.
The SIL-X harness apparatus combines the advantages of conventional karabiner harnesses with seperate chest- and leg-straps with the merits of the Get-Up-System.
The low lying chest-strap with ABS-bracing is close-fitting. SIL-X is especially suitable for slim pilots. The leg-straps run as usual outwards to the main suspension straps, from where they run upwards to the SIL.
The close-fitting leg-straps do not hinder freedom of movement when launching and do not slip. An easy transition from launch to flight position is ensured. The set length is suitable for various sized pilots. Frequent adjustment is unnecessary. Special adjustment is carried out centrally below the seating surface.
By contrast to the Get-Up-System the leg-straps are not crossed over by backwards launches, making launch by strong wind conditions problem-free.
SIL-D has won many enthusiasts due to it's simplicity and is suitable for heavier and slimmer pilots. Click twice and you are surely connected to harness and paraglider. When launching you will enjoy unlimited freedom of movement.
SIL-D includes all advantages of the Get-Up-System, simplifies operation and reduces weight as 2 buckles (and/or karabiners) are dispensed with.
Seperation from harness and paraglider after touch down with one grasp (suspension straps must be unburdened).
The sensitivity of the harness to canopy collapse can be regulated during flight.
For backward launch a leg-strap spreading-bar is delivered with the harness
ABS adjustable (zero to moderate effect).

SIL-X & SIL-D er tilgjengelig på disse selen » Zip, » Tube, » Air-Tube og Titan.SIL-D: Rapid separation from harness and paraglider after landing by unburdened harness straps.

Luftig DukTelefon: +4791808290Nettstedskart