Luftig Duk


Hovedside


Nyheter


Nettbutikk


Informasjon om virksomheten

PPG-Motorisert paragliding

 

PPG, eller motorisert paragliding er en relativ ny sport. I Norge er det vært flyving på prøvestadiet i noen år, men fra 2010 er dette blitt tatt med i den nye BSL'n. (bestemmelser for sivil luftfart).

Hvor langt kan man fly? Dette avhenger av flere faktorer. Vingen generelt flyr i ca 37 km/t. Og så er det om en flyr i med eller motvind (bakkefart). De fleste vinger kan trimmes til en høyere fart (mer enn 60 km/t), og en kan med dette fly fortere og lenger. Hva slags motor og hvor stor bensintank er også et moment. Men å fly en 3-4 mil en retning + retur er ikke uvanlig.

Hvor lenge kan jeg være i luften? Igjen avhengig av motorens bensinforbruk, størrelse på tank og hvor mye en stiger og synker. Ved å ta av og fly i en jevn høyde kan en være i luften i alt fra 1-3 timer (normalt)

Hvor fort kan jeg fly? De fleste vinger flyr i ca 37 km/t i lufta. De fleste kan trimmes enten ved speedbar eller å slippe opp trimmere (eller begge deler). Dedikerte motorvinger har da en hastighet på 60-70 km/t.

Hvor lavt kan jeg fly? Bortsett fra takeoff og landing er minstehøyde 150 meter over terrrenget. Over tettbebygd strøk er det 300 meter.

Hvor høyt kan jeg fly? Teoretisk så høyt du vil så lenge du ikke flyr inn i kontrollert luftrom. Over ca 4,000 meter må du ha ekstra oksygen for å unngå hypoksia (oksygenmangel).

Hvor kan jeg fly? I utgangspunktet over alt så lenge luftrommet er fritt (ikke kontrollert)

Kan jeg starte og lande hvor jeg vil? Nei! Du MÅ ha tillatelse fra grunneier der du tar av og lander. Ellers gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark.

Trenger jeg kurs eller lisens? JA, begge deler. Først må du gå et nybegynnerkurs for paragliding. Dette for å bli kjent med vinge og flyving generelt. Du lærer også masse om aerodynamikk, lover og regler, praktisk flyving, meteorologi, førstehjelp og materialkunnskap. Så må du fly minimum 60 turer og 10 timer med vanlig paraglider og ta neste sertifikatutsjekk innen paragliding - PP3. Etter dette kan du oppsøke instruktør og ta utsjekk på motorisert paragliding. Det jobbet med paramtorkurs fra dag 1.

Tar det lang tid å lære? Noe annerledes enn vanlig paraglider er det. En skal igjennom den del teori og motorlære før en begynner å fly. Trening på korrekt start er viktig. Så skal en ha 10 godkjente starter og landinger og totalt 2 timer i lufta før utsjekk kan gis.

Hva koster det? Nytt må en påregne ca 40- 50,000,- for en motorenhet og 20-25,000,- for en vinge. Nødskjerm er også påbudt - ca 4,000,- samt hjelm. Brukt kan man få motorer fra ca 15,000,- og oppover. Vinger fra ca 8,000,- og oppover. Men man får hva en betaler for..!!

Størrelser på vinge og motorer? Størrelse på vinge beregnes ut fra "in hook" vekt. Motorer finnes fra 80-300 kubikk. Så er det avgjørende hva slags og hvor stor propell de blir utstyrt med. Vi snakker ofte om skyvekraft motoren gir. Og så må man se dette opp mot hva man veier.

Hvor mye veier utstyret? En motorenhet kan veie fra ca 16 kg til 40 kg. Jo mer krefter, jo mer vekt.

Kan man ta med seg passasjerer? Ja, det kan man. Men man må da ha flydd en god stund slik at man har skaffet seg tandemutsjekk på paraglider. Denne kan man da konvertere etter gjeldende regler til PPG tandem.

Hva hvis motoren stopper? Normalt ikke noe problem. Vi har jo fremdeles en paraglider over hodet, og vi glir da bare inn og lander på vanlig måte. For en SKAL hele tiden fly slik at en kan nå en landing hvis en får motorkutt.

Kan jeg starte motoren på nytt i lufta? Ja! Hvis man ikke er tom for bensin. Motoren er utstyrt med enten selvstarter eller snorstart.

Er motorisert paragliding farlig? Alle former for luftsport innehar en risiko. Men hvis en tar de forhåndsregler som er nødvendig og flyr i rolige forhold er det relativt liten risiko for noe. Mao ikke midt på dagen i sterk sol, sterk termikk eller i mye vind. Læren og forståelsen av Meteorologien er viktig!

Hva med frakt av utstyret? Paraglideren i seg selv pakkes i dertil egnet ryggsekk. Motorenheten kan pakkes veldig liten. Alt avhengig av burløsiningen. Ofte kan dette demonteres i 3 deler, og propellen kan tas av. Noen enheter kan man kjøpe koffert til for å pakke i.

Luftig DukTelefon: +4791808290Nettstedskart